חיפוש: סמינר

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580029064סמינר באר יעקב ע"ש שמואל ופאני וולפסוןרשומה
580161107סמינר בהתכתבות לתרבות תורנית מרכז לסיוע בקליטת עולים חדשיםנמחקה
580562205סמינר בית יעקב - בנות אלישיב (ע"ר)רשומה
580082865סמינר בית יעקב באר מרים, קריה חסידית חצור הגליליתרשומה
580425601סמינר בית יעקב בית בינה (ע"ר)רשומה
580389930סמינר בית יעקב בנות אלישבע (ע"ר)רשומה
580510907סמינר בית יעקב בנות עילית מודיעין עילית (ע"ר)רשומה
580078855סמינר בית יעקב בערי השדהנמחקה
580290831סמינר בית יעקב החדש - באר שבערשומה
580504744סמינר בית יעקב חסידי שבילי בינה - בית שמש (ע"ר)רשומה
580355865סמינר בית יעקב למדעי המחשב (ע"ר)רשומה
580555860סמינר בית יעקב למורות בית שמש - אור שרה (ע"ר)רשומה
580493252סמינר בית יעקב מכון רעיה (ע"ר)רשומה
580054740סמינר בית יעקב מקווינסנמחקה
580111920סמינר בית יעקב על יסודי מגדל עוזבהליכי מחיקה
580316859סמינר בית יעקב עלי באר (ע"ר)רשומה
580242725סמינר בנות אימנו וסבתנו רחלנמחקה
580346856סמינר בני-ברק לחינוך ולהוראה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580345577סמינר בעלזא (ע"ר)רשומה
580038859סמינר הקיבוצים- המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות (ע"ר)רשומה