חיפוש: סמינר

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580098127"אהל אברהם" שע"י סמינר בית יעקב בני ברקרשומה
580099117"סל"ה" - סמינר ללמודי היהדותרשומה
580434371אבני יסוד שעל ידי צוות סמינר גור ב"ב (ע"ר)רשומה
580213387אגודת הסטודנטים - סמינר הקיבוציםניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580520971אזמרה סמינר לבנות (ע"ר)רשומה
580040939בית הספר העל יסודי, סמינר מרכז בית יעקב למורות ירושלים (ע"ר)רשומה
580537132בית הספר לאמנויות הבמה מיסודו של סמינר הקיבוצים (ע"ר)רשומה
580478394בנות מלכים - סמינר כלל חסידי (ע"ר)רשומה
580348852בת עיני סמינר ותיכון תורני (ע"ר)נמחקה
580158525העמותה לקידום סמינר התורני החסידי בבני ברק עמותה מחוקהנמחקה
580073203מגדל עוז סמינר למורות מחוץ לארץנמחקה
580036473מועצת התלמידים של סמינר הקיבוציםרשומה
580048460מכון בינה סמינר לבנותנמחקה
580435238מכון חינוכי רוחני לבנות- סמינר תהילה (ע"ר)רשומה
580028546מעונה - מעון חרדי למסיימות סמינרנמחקה
580253599מרכז חינוך ותרבות - סמינר חסידי גור בני ברקרשומה
580441350משגב האמהות - סמינר בית יעקב אופקים (ע"ר)רשומה
580015261נוה ירושלים סמינר לבנותרשומה
580057891נוה שושנה סמינר לבנות ירושליםנמחקה
580070415סמינר "אוהלו"נמחקה