חיפוש: סג'רה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580278489עמותה להנצחת זכר חללי סג'רה ומורשת הקרבות יוני 1948נמחקה
580511699עמותת תיירות אילניה - סג'רה (ע"ר)רשומה
 1