חיפוש: סאטמאר

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580123925אגודת המשביר - שע"י חסידי סאטמארנמחקה
580470516מוסדות התורה והחסד סאטמאר ירושלים (ע"ר)רשומה
580291086מרכז מוסדות סאטמאר בני ברק (ע"ר)רשומה
580567626קהל יטב לב ד'סאטמאר ירושלים (ע"ר)רשומה
580478899תלמוד תורה יטב לב סאטמאר - ירושלים (ע"ר)רשומה
 1