חיפוש: נתן

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580455962מעלות נתן - שוהם (ע"ר)רשומה
580535763מרכז נתן (ע"ר)בהליך רישום
580553782משכן נתן בוקובזה - נתיבות (ע"ר)רשומה
580567493נאות נתן צבי רמות (ע"ר)רשומה
580308021נחמן נתן (ע"ר)נמחקה
580174779נפש תחת נפש - נתן - מפעל הנצחה לזכר ילדי השואהנמחקה
580526424נתן - לסיוע הומניטארי בינלאומי (ע"ר)רשומה
580553089נתן חסדים (ע"ר)רשומה
580343788נתן נטע (ע"ר)רשומה
580345007נתן רחמים ע"ש מוהר"ן מברסלב (ע"ר)רשומה
580165777עמותת בית כנסת פועלי צדק - ע"ש הרב נתן אברהם הטלי זצ"לרשומה
580496982עמותת ידידי נתן אנדרה שוראקי (ע"ר)רשומה
580293447עמותת מתיישבי צור נתן (ע"ר)נמחקה
580165686קהילת נתן-יהרשומה
580492460קרן לעזרה הדדית מעון וגמ"ח ע"ש יעקב נתן וצבי לוין מרמת גן (ע"ר)רשומה
580031615קרן נתן בן שמשוןרשומה
580108181קרן שמחה ורחמים נתןנמחקה
580337582רבינו נתן (ע"ר)בהליכי מחיקה
580131274ת.א.נ.ל. - תורת אמת נתן לעמונמחקה
580488195תן יד אל יד נתן (ע"ר)רשומה