חיפוש: נתן

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580132306ביכ"נ חב"ד אהבת אחים יוסף יצחק ע"ש ר' נתן רוזנברג ז"ל נוסד ע"י פא"י, נוה אחיעזר, בני ברקנמחקה
580207025בית המדרש אהל דוד ואלימלך על שם האחים הבחורים דוד נתן ז"ל ואלימלך פרץ מימון ז"לנמחקה
580272730העמותה למלגות של מועדוני סקאל ישראל מיסודם של א.ז.קיס ז"ל - נתן וגנר ז"ל - ג'וני קרן ז"לנמחקה
580229185"תהילה ותפארת" ע"ש תהילה שמחה נתן ע"הבהליכי מחיקה
580055382אגודת בית כנסת מגדל עוז נתן תל-אביברשומה
580206720אל-נתן EL-NATHANנמחקה
580445641בינת נתן - ירושלים (ע"ר)רשומה
580101566בית הכנסת ע"ש נתן אלבזבהליכי מחיקה
580262053בית כנסת - המרכזי, משכן נתןנמחקה
580273746בית נתןרשומה
580406833בית נתן רפפורט (ע"ר)רשומה
580080927גמ"ח "יד מימון", לעילוי נשמות האחים דוד נתן ואלימלך פרץ מיימון ז"לנמחקה
580466969העמותה לשימור זכרו ומורשתו של המשורר נתן יונתן (ע"ר)רשומה
580407120חלוצי צור נתן (ע"ר)רשומה
580328581יד לחיים בר נתן, נפל בלבנון ביח' בכסלו תשנ"ג (ע"ר)בהליכי מחיקה
580042943ישיבת מאור התורה ירושלים ע"ש הרה"ג חכם נתן סאלם זצ"ל.רשומה
580570562להורות נתן (ע"ר)רשומה
580451417מאורות נתן - בית שמש (ע"ר)רשומה
580303246מוסדות מאורות נתן ועמרם החי ע"ש הרה"צ נתן בקובזה זצוק"ל, הר' עמרם בן דיוואן זצוק"ל והרב' חיה בקובזה ז"ל (ע"ר)רשומה
580075075מכון ארץ-ישראל, ע"ש נתן אלתרמןנמחקה