חיפוש: נתיבות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580474229פרי חדש - נתיבות (ע"ר)רשומה
580450658קדושי עליון נתיבות (ע"ר)רשומה
580293405קהילת נתיבות - רעננה (ע"ר)רשומה
580462109קהילת נתיבות ישראל חומת שמואל (ע"ר)רשומה
580510113קופת העיר נתיבות - שמחת חיים (ע"ר)רשומה
580220564קידמה ופיתוח - נתיבותנמחקה
580061851קרית חינוך ישיבת הנגב - חנוך לנער נתיבות (ע"ר)רשומה
580160190קרן גמ"ח רפאל יונה - נתיבותנמחקה
580186625רבנים ספרדיים בא"י, נתיבותבהליכי מחיקה
580131472ש.ב.נ. - שרות בריאות נתיבותבהליכי מחיקה
580462901שמחת דוד - נתיבות (ע"ר)רשומה
580220663שמע - נתיבותבהליכי מחיקה
580153252שער רחמים נתיבותרשומה
580570240שערי תפילה נוסח תימן - נתיבות (ע"ר)רשומה
580535946תולדות יצחק - נתיבות (ע"ר)רשומה
580405942תורה לשמה נתיבות (ע''ר)רשומה
580545135תורת חיים נווה נוי נתיבות - ע"ש ר' חיים פינטו זצוק"ל (ע"ר)רשומה
580002210תורת-חיים -נתיבותרשומה
580524700תלמוד תורה נתיבות שלום (ע"ר)רשומה
580497428תפארת ישראל - נתיבות (ע"ר)נמחקה