חיפוש: נתיבות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580049369ללמוד וללמד לשמור ולעשות נתיבות והסביבהרשומה
580491561מדרשת מגשימים נתיבות (ע"ר)רשומה
580546497מוסדות נתיבות דוד (ע"ר)רשומה
580304772מוסדות נתיבות חיה (ע"ר)נמחקה
580169225מוסדות נתיבות יוסףנמחקה
580095891מוסדות קהלת יעקב נתיבותנמחקה
580544443מוסדות רבי יששכר מאיר - נתיבות (ע"ר)רשומה
580468619מוסדות תורה וחסד נתיבות שלמה (ע"ר)רשומה
580419893מכון נתיבות התורה (ע"ר)רשומה
580286722מרכז לב נתיבות אורנמחקה
580117877מרכז להנחלת ערכי היהדות בנגב מגן ישראל - נתיבות והסביבהרשומה
580144558מרכז קהילתי אבות ובנים נתיבות (ע"ר)רשומה
580165603משכן דוד נתיבות - ע"ש רבי דוד אביחצירא זיע"ארשומה
580400323משכן התורה נתיבות (ע"ר)רשומה
580156222משכן חיים, נתיבותנמחקה
580553782משכן נתן בוקובזה - נתיבות (ע"ר)רשומה
580567311משכן ראובן - נתיבות (ע"ר)רשומה
580505600נווה חיה- נתיבות (ע"ר)רשומה
580109437נחלת יעקב - נתיבות חינוך תורני לאומי באזור הדרוםבהליכי מחיקה
580167146נתיבות - לכיש מרכז לתורה וחסד - עוצםניתן צו פירוק על ידי בית משפט