חיפוש: נתיבות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580513315חיי יוסף- נתיבות (ע"ר)רשומה
580447852חינוך למידות - נתיבות (ע"ר)רשומה
580054542חנוך לנער,נתיבות העמותה מפורקת החל מ31.3.97פורקה מרצון
580481844חסד לאברהם נתיבות - טוב עין (ע"ר)רשומה
580176386יאיר נתיבותנמחקה
580237691יד - לעולה - נתיבותרשומה
580370286יד החיד"א ע"ש חיים בן אסתר ז"ל לבית אזולאי נתיבות (ע"ר)רשומה
580153435יד רווחה נתיבותרשומה
580534394ילדים נתיבות (ע"ר)רשומה
580165173ישיבה וכולל נתיבות עם - חצור הגליליתבהליכי מחיקה
580236388ישיבה לצעירים, נתיבות התלמוד ירושליםרשומה
580246494ישיבת "נתיבות התורה" ירושליםרשומה
580220341ישיבת כולל "נתיבות התלמוד" פתח תקוהרשומה
580499275ישיבת נתיבות אהרן- ירושלים (ע"ר)רשומה
580276855ישיבת נתיבות יעקב ירושליםרשומה
580238558ישיבת נתיבות משהנמחקה
580096956ישיבת נתיבות משה (ע"ר)רשומה
580072395כולל אור הרמ"א נתיבותרשומה
580209047כולל יוסף חיים נתיבותרשומה
580461473כל נתיבותיה שלום - נתיבות (ע"ר)רשומה