חיפוש: נתיבות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580089076בית כנסת "אהבת-חיים" נתיבותנמחקה
580112167בית כנסת בית אברהם בן יהודה - נתיבותרשומה
580061448בית כנסת בית יעקב נתיבותרשומה
580540383בית מדרש לראש יוסף - נתיבות (ע"ר)רשומה
580303386בית מוהרי"ץ והרש"ש, נתיבות (ע"ר)רשומה
580257624ברית שלום וחסד נתיבותרשומה
580480176ברכת טוב נתיבות (ע"ר)רשומה
580115525גמ"ח וקרן מילגות יד החסד נתיבות המשפטנמחקה
580011542האגודה למען העוור נתיבותנמחקה
580092781המועצה הציבורית לפיתוח נתיבותנמחקה
580215655העמותה הציבורית למען נתיבותנמחקה
580274801העמותה לניהול מועדון עיוורים נתיבותרשומה
580164697העמותה לניהול מרפאת שיניים נתיבותבהליכי מחיקה
580181469העמותה לקידום החינוך עזתה - נתיבות הוגשה בקשת פירוק לבית משפט ע"י אחריםניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580524429הקרן לפיתוח נתיבות (ע"ר)רשומה
580545606והגית ק"ק נתיבות (ע"ר)רשומה
580557635וועד הורים נתיבות שלום (ע"ר)בהליך רישום
580541886וועד ידידי והורי בית הספר "נתיבות משה" קדימה (ע"ר)רשומה
580536514ועדת הדיור נתיבות החדשה (ע"ר)בהליך רישום
580226074חברי"ם (חינוך, בריאות רווחה יהדות, מדע) - נתיבותנמחקה