חיפוש: נתיבות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580003440"נתיבות חיים" - מרכז ע"ש החיד"א לזכרם ולעילוי נשמתם של יצחק וגרסיה עזרן ע"ה (ע"ר)רשומה
580311843"נתיבות עוזיאל" מרכז תורני להנחלת ערכי היהדות ע"פ מורשתו של הגרב"צ עוזיאל זצ"ל (ע"ר)רשומה
580296739ב.י.נ.ה. (בוגרי ישיבת נתיבות התורה) (ע"ר)נמחקה
580223725"יש סיכוי", נתיבותנמחקה
580036713"מוסדות בית ישראל" מיסודם של צעירי חב"ד נתיבותרשומה
580059384אגודת המועדון החקלאי נתיבות עזתהנמחקה
580251841אהלי יוסף ויעקב נתיבותבהליכי מחיקה
580540375אוהל יוסף ועטרת ראובן - נתיבות (ע"ר)רשומה
580157113אוהל משה נתיבותבהליכי מחיקה
580165579אוהלי יעקב - נתיבותרשומה
580527331אור גני נתיבות (ע"ר)רשומה
580245991איגוד ספורטיבי דתי אליצור סניף נתיבותנמחקה
580261980אירגון נתיבות יעקב של יהודי אתיופיה בישראלרשומה
580125722אם הבנים נתיבותבהליכי מחיקה
580190379ביהכנ"ס "אהבת יצחק" נתיבותרשומה
580274280בינת נתיב - נתיבותנמחקה
580499606בית בוכריס נתיבות (ע"ר)רשומה
580097145בית הכנסת "יד רמ"א" נתיבות על שם רבי מסעוד אביחצירא זצוק"ל (ע"ר)רשומה
580087054בית הכנסת "שערי משה" נתיבותרשומה
580460533בית הכנסת תפארת מתיתיהו ובית המדרש נתיבות משה עתלית (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט