חיפוש: נפש

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580001014קרן גמ"ח פקוח נפש ע"ש הרבנית שרה לאה סלוצקי ובתה גב' שפרה פרבר וב"ב ע"ה העמותה נמחקהנמחקה
580074581אגודת נפש החיים שע"י מרכז קהילתי "תפארת למשה"רשומה
580017051בית כנסת משיבת נפש - גבעת אולגהנמחקה
580468833בני נפש (ע"ר)רשומה
580289577הועד הגדרתי להצלת נפש יהודינמחקה
580258325העמותה להצלת נפש בישראל ע"ש מדלן מישאלבהליכי פירוק מרצון
580176154העמותה להצלת נפש מישראל ביהודרשומה
580472017העמותה לטיפול ומחקרבריאות הילד ובריאות נפש בישראל ובגאנה (ע"ר)רשומה
580236909התמודדות, עמותה למען פגועי נפש בישראלחוסלה על ידי בית משפט
580549277ידיד נפש - באר שבע (ע"ר)רשומה
580505071ידיד נפש - ביריה (ע"ר)נמחקה
580536860ידיד נפש - מפעל לשיקום ורווחה (ע"ר)רשומה
580376994ידיד נפש - עזר בגמילה (ע"ר)רשומה
580480416ידיד נפש הוד השרון (ע"ר)רשומה
580506749ידיד נפש- קהילת צעירי ירושלים (ע"ר)רשומה
580544120ידידים בישראל של נפש בנפש (ע"ר)רשומה
580443646כולל נפש אליהו - ירושלים (ע"ר)רשומה
580295616כי השביע נפש שוקקה (ע"ר)רשומה
580546638להחיות נפש (ע"ר)רשומה
580495471לכל נפש (ע"ר)רשומה