חיפוש: נמחקה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580020576"חי" - עמותה של הורים ואנשים למען המחלקה לכירורגית ילדים, הסתדרות מדיצינית "הדסה", עין כרם , ירושלים. העמותה נמחקהנמחקה
580147833א.ל.א. - אזרחים למען אריה קרן - אשקלון העמותה נמחקהנמחקה
580001220אגודה לקידום ציור האקוארל ע"ש י. קוסונוגי ז"ל העמותה נמחקהנמחקה
580059301בית הכנסת היכל יוסף יצחק לצעירי חב"ד בעיה"ק ירושלים ת"ו עיר גנים העמותה נמחקהנמחקה
580134534העמותה הישראלית לפרמקולוגיה קרדיווסקולרית ע"ש פרופ' ה. נויפלד העמותה נמחקהנמחקה
580231983העמותה למען יניב וולפמן וחולי עקמת אחרים. העמותה נמחקהנמחקה
580186807העמותה לקידום הרפואה הדחופה בנגב THE ASSOCIATION FOR THE העמותה נמחקה DEVELOPMENT OF EMERGENCY MEDICINE OF THE NEGEVנמחקה
580294056התאחדות ישראלית לחתולים - אי.אפ.אפ. (ע"ר) I.F.F - ISRAELI FELINE FEDERATION העמותה נמחקהנמחקה
580078608ח.צ.ב. מכון השתלמות ליועצי ביטוח העמותה נמחקהנמחקה
580224715מ.ת.נ.ה. לקרית אונו בראשות בן עמרה שלמה, מומחיות, תבונה, נכונות השכלה. העמותה נמחקהנמחקה
580144285מוצל מאש שע"י ארגון אל תדום - מכון לחקר תורתם של גדולי התורה בבריה"מ העמותה נמחקהנמחקה
580017556מפעלי סיוע ק. ביאליק קימחא דפיסחא מגבית חגים ועזרת תורה העמותה נמחקהנמחקה
580134609עמותת בית-כנסת ע"ש הרב שמעון בן לולו זצ"ל - תפארת ישראל שיכון מזרח ראשון-לציון העמותה נמחקהנמחקה
580065647קופת גמ"ח שעל יד בית הכנסת בר אילן קרן מילגות ע"ש יהודה שרויט ז"ל העמותה נמחקהנמחקה
580001014קרן גמ"ח פקוח נפש ע"ש הרבנית שרה לאה סלוצקי ובתה גב' שפרה פרבר וב"ב ע"ה העמותה נמחקהנמחקה
580016475ת.מ.נ. תאגיד מוגבלי ניידות בישראל העמותה נמחקהנמחקה
580021558"אהבת אחים" נוה רם רמת גן העמותה נמחקהנמחקה
580046118"אלומה" אגודה לתרבות ולמיזוג מורשת העם העמותה נמחקהנמחקה
580096303"דאון מנוע" העמותה נמחקהנמחקה
580001212"הדרת זקנים"כולל באר יעקב קרן גמילות חסדים העמותה נמחקהנמחקה