חיפוש: ניצן

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580072338"ניצן" - אגודה לקידום ילדים לקויי למידה והסתגלות, נתניהרשומה
580210532"ניצן" - אגודה לקידום ילדים לקויי למידה, הסתגלות ותיפקוד בדימונהבהליכי מחיקה
580052074"ניצן" - רחובות, אגודה לקידום ילדים ובוגרים לקויי למידה, הסתגלות ותפקוד (ע"ר)רשומה
580065795"ניצן" אגודה לקידום ילדים לקויי למידה והסתגלות (חיפה)רשומה
580064145"ניצן" אגודה לקידום ילדים קשיי למידה והסתגלות בנהריהרשומה
580059483אזרחים תומכי ניצן (א.ת.ן.) לראש הראשות המקומית ראשל"צנמחקה
580371243בית כנסת ניצן (ע"ר)רשומה
580374221ידידי גן ניצן (ע"ר)פורקה מרצון
580520005נווה רחמים - ניצן (ע"ר)בהליך רישום
580082105ניצן - אגודה לקידום ילדים ליקויי למידה, הסתגלות ותפקוד - סניף הרצליה וכפר שמריהו (ע"ר)רשומה
580171932ניצן - אגודה לקידום ילדים לקויי למידה והסתגלות בראשון לציוןרשומה
580076883ניצן - אגודה לקידום ילדים לקויי למידה, באר-שבערשומה
580058808ניצן - המרכז הארצי, אגודה לקידום ילדים ובוגרים לקויי למידה, הסתגלות ותיפקוד.רשומה
580243822ניצן - רמת גן, אגודה לקידום ילדים ובוגרים לקויי למידה,הסתגלות ותפקודרשומה
580054203ניצן אגודה לקידום ילדים ובוגרים לקויי למידה, הסתגלות ותפקוד ירושלים (ע"ר)רשומה
580099182ניצן אגודה לקידום ילדים ליקויי למידה הסתגלות ותיפקוד סניף השרוןרשומה
580095990ניצן אגודה לקידום ילדים לקויי למידה, הסתגלות ותיפקוד בפתח - תקוהרשומה
580330793ניצן העתיד (ע"ר)נמחקה
580063709ניצן נצניתנמחקה
580004851ניצן סניף תל אביב - אגודה לקידום ילדים לקויי למידה הסתגלות ותיפקודרשומה