חיפוש: ניידות חב"ד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580060010בית כנסת וכולל אברכים שליד ניידות חב"ד להפצת יהדותרשומה
580048874ניידות חב"ד להפצת יהדות - ארץ הקודשניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580140226תנועת נוער צבאות השם שעל יד ניידות חב"ד - אה"קניתן צו פירוק על ידי בית משפט
 1