חיפוש: נחלת יהודה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580079911אגודת ביהכ"נ אליהו הנביא זצ"ל - שכון נחלת יהודה ב'בהליכי מחיקה
580502045בוגרי וידידי כפר הנוער החקלאי ויצ"ו - נחלת יהודה (ע"ר)רשומה
580411874ביה"כ נחלת אבות יהודה (ע"ר)רשומה
580274306בית כנסת מנוחה ונחלה - נחלת יהודהרשומה
580288819בית כנסת נחלת יהודה מעלה אדומים (ע"ר)רשומה
580205748העמותה לפיתוח שכונתי - נחלת יהודהנמחקה
580181071הפועל - נחלת יהודהרשומה
580436012מועדון לקידום כדורגל נשים נחלת יהודה ראשון לציון (ע"ר)רשומה
580059939מרכז לתורה ויהדות נחלת יהודה והסביבהנמחקה
580240067נחלת אבות , ע"ש הגאון, המקובל, האלוקי הרב יהודה צדקה זצ"לנמחקה
580161149נחלת יצחק יהודה ע"ש הרש"שנמחקה
580181170עמותת נאות נחלת יהודהנמחקה
 1