חיפוש: נוצרים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580547362דעת - קידום יחסי יהודים - נוצרים היום למען מחר טוב יותר לישראל וליהדות התפוצות (ע"ר)רשומה
580209252האגודה הארצית לחיילים נוצרים משוחררי צה"לנמחקה
580276475העמותה לידידות נוצרים הולנדים והארץ המובטחתנמחקה
580342012הקונגרס העולמי של נוצרים חופשיים (ע"ר) (WORLD CHRISTIAN LAYMEN CONGRESS (R.Aרשומה
580333839ידידים נוצרים של הישובים ביש"ע (ע"ר)רשומה
580139053נוצרים ידידי ישראל (ע"ר) (CHRISTIAN FRIENDS OF ISRAEL (REGISTERED AMUTAרשומה
580558211עמותה למען נוצרים תומכי ישראל (ע"ר)רשומה
580515955עמותת דרוזים נוצרים וצ'רקסים לביטחון ישראל (ע"ר)רשומה
580449734עמותת נדר- למען נוצרים דוברי רוסית בישראל (ע"ר)רשומה
580236958עמותת נוצרים חדשים - בישראל - ירושלים NEW CHRISTIANS SOCIETY IN ISRAEL JERUSALEMנמחקה
580507648ציון - ברית נוצרים אורתודוקסים בישראל (ע"ר)רשומה
 1