חיפוש: נון

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580103661שאנן- המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש ד"ר י. בן-נון ז"ל (ע"ר)רשומה
580107662אגודת ידידי הפועל חיפה לקבוצות נוער על שם יהודה בן נון ז"לנמחקה
580235745בית כנסת ספרדי המרכזי "שיח" ע"ש יצחק וחנה בן נוןרשומה
580122745גן בן-נוןנמחקה
580147510חסדי דוד בן-נון למתן סיוע לישיבות, מוסדות חינוך דתיים והלואות לנזקקיםנמחקה
580216596יהושע בין נוןרשומה
580422269שער נון (ע"ר)רשומה
 1