חיפוש: נדוניה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580227007גמ"ח נדוניה לכלהנמחקה
580441459קרן נדוניה לחתנים וכלות בארץ הקודש (ע"ר)רשומה
 1