חיפוש: נאור

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580414423עלנ"ע- עמותה להנצחת זכרו של נאור ערן ז"ל (ע"ר)רשומה
580314045עמותת ילדי הזה"ב ע"ש נאור גבאי ז"ל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580059970קרן מילגות ע"ש תמי נאורנמחקה
 1