חיפוש: מתנ"ס

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580280931מתנ"ס מרכז קהילתי מגדלרשומה
580280550מתנ"ס מרכז קהילתי מטה אשררשומה
580286615מתנ"ס מרכז קהילתי נהורה, לכיש (ע"ר)רשומה
580274397מתנ"ס מרכז קהילתי רהטנמחקה
580382141מתנ"ס מרכז קהילתי שגב שלום (ע"ר)רשומה
580286607מתנ"ס מרכז קהילתי תל-שבערשומה
580464618מתנ"ס נחל שורק (ע"ר)רשומה
580164010מתנ"ס עוספיאניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580110351מתנ"ס ערבה- עמותה לקידום הקהילה בערבה (ע"ר)רשומה
580089787מתנ"ס צפת ומרכז גליל העליון מרכז קהילתי פרדס רימוניםנמחקה
580351971מתנ"ס קטיף (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580010064מתנ"ס רכסיםרשומה
580454684מתנ"ס שפיר (ע"ר)רשומה
580280204מתנ"ס תל כביר - מכבירשומה
580228120מתנ"ס-עמותה לפעילות קהילתית, מג'אררשומה
580269330רשת המרכזים הקהילתיים (מתנ"ס) - נצרתבהליכי פירוק מרצון