חיפוש: מתנ"ס

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580242402מרכז קהילתי -מתנ"ס- פקיעיןניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580053619מרכז קהילתי קדימה(מתנ"ס)נמחקה
580513158מרכז קהילתי רהט - מתנ"ס רהט (ע"ר)רשומה
580107530מרכז קהילתי שפרעם - מתנ"ס (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580171643מרכז קהילתי-מתנ"ס - בית-אריהבהליכי מחיקה
580039790מרכז קהילתי-מתנ"ס מזכרת בתיהנמחקה
580122356מרכז תרבות נוער וספורט - מתנ"ס - מעלה אפריםבהליכי מחיקה
580005924מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) "מרחב"רשומה
580038792מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) אשדוד ה'רשומה
580216588מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) חבל יבנהרשומה
580043446מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) נוה ישראלנמחקה
580030831מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) קצריןרשומה
580049542מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) שדרותנמחקה
580240687מרכז תרבות נוער וספורט מתנ"ס מודיעיםנמחקה
580219293מרכז תרבות נוער וספורט, מתנ"ס שבלירשומה
580348258מתנ"ס - מרכז קהילתי - יאנוח ג'ת (ע"ר)רשומה
580329217מתנ"ס - מרכז קהילתי חורה (ע"ר)רשומה
580273225מתנ"ס - מרכז קהילתי להביםרשומה
580247377מתנ"ס - מרכז קהילתי לקיהנמחקה
580267953מתנ"ס - מרכז קהילתי מרחביםרשומה