חיפוש: מתן

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580117901קופת מתן בסתר - מייסודה של הגב' לאה פיין וחברת עזרת נשיםבהליכי מחיקה
580096378קרן לצדקה וחסד "מתן בסתר" ליד ביהכ"נ "ישמח משה" בירושליםנמחקה
580014793קרן מתן בסתר ע"ש אהרון ורחל רוט ז"ל - ע"י חברה קדישא חיפהרשומה
580446599קרן מתן לטניס - רעננה (ע"ר)רשומה
580523413קרן מתן מלגות ותמיכה לתלמידי חכמים ציוניים (ע"ר)רשומה
580293595קרן פז - מתן הלוואות וסיוע לנצרכים (ע"ר)נמחקה
580269330רשת המרכזים הקהילתיים (מתנ"ס) - נצרתבהליכי פירוק מרצון
580012284רשת מתנ"סים ק. טבעון (ע"ר)רשומה
580276350רשת פנאי וקהילה- מתנ"סים בדרום נתניה (ע"ר)רשומה
580448918שולחן שבת - מתן בסתר (ע"ר)רשומה
580368025מתן - העמותה להצלת חייו של מתן לוגסי (ע"ר)רשומה