חיפוש: מתן

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580356673מתן לכל ילדינו (ע"ר)רשומה
580476133מתן לכלה (ע"ר)רשומה
580541795מתן לנצח (ע"ר)רשומה
580335925מתן לקהילה (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580421147מתן מכל טוב (ע"ר)רשומה
580335057מתן- משקיעים בקהילה (ע"ר)רשומה
580295863מתן נחליאל (ע"ר)רשומה
580567394מתן רפאל (ע"ר)בהליך רישום
580519478מתן תורה (ע"ר)רשומה
580473007מתן תקווה לחיים - למתן, לילדים ולנוער (ע"ר)רשומה
580348258מתנ"ס - מרכז קהילתי - יאנוח ג'ת (ע"ר)רשומה
580329217מתנ"ס - מרכז קהילתי חורה (ע"ר)רשומה
580273225מתנ"ס - מרכז קהילתי להביםרשומה
580247377מתנ"ס - מרכז קהילתי לקיהנמחקה
580267953מתנ"ס - מרכז קהילתי מרחביםרשומה
580243392מתנ"ס - מרכז קהילתי קלנסווהרשומה
580495349מתנ"ס אבו בסמה (ע"ר)רשומה
580255875מתנ"ס אזורי בקעת בית שאןרשומה
580103299מתנ"ס גדרה - מרכז תרבות, נוער וספורט גדרהרשומה
580230514מתנ"ס דבוריהרשומה