חיפוש: מתן

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580565000מתן בכפר (ע"ר)רשומה
580071470מתן בסתר - "עץ חיים"נמחקה
580336121מתן בסתר - אשקלון (ע"ר)רשומה
580361772מתן בסתר - במבי (ע"ר)רשומה
580398600מתן בסתר - מקור החיים (ע"ר)נמחקה
580279800מתן בסתר - מרכז-שפירארשומה
580193159מתן בסתר ועזרה משב"י - ישמח משה - קרית ארבענמחקה
580399137מתן בסתר חשמונאים (ע"ר)רשומה
580043222מתן בסתר מפעל סוציאלי של מסדר בני ברית לשכה המשפחתית לאו בק נהריהנמחקה
580066629מתן בסתר צדקה גדולה - ראשון לציוןרשומה
580257087מתן בסתר קרית ספררשומה
580415735מתן בראש - ראש פינה (ע"ר)רשומה
580153716מתן וחסד - לע"נ המנוחה סעדה בת שמחה סנדרוסי ז"לנמחקה
580307056מתן זכות גדולה (ע"ר)נמחקה
580123677מתן חיים - מחקר וקידום שתילות איבריםרשומה
580310050מתן חיים חדשים לאסף הירש - עמותהבהליכי מחיקה
580503001מתן חיים סיוע לנכים עבור פרוטזות וציוד נדרש (ע"ר)רשומה
580379402מתן יחיאל (ע"ר)רשומה
580403806מתן יעקב מאיק ז"ל (ע"ר)רשומה
580230985מתן לאחים (ע"ר)בהליכי מחיקה