חיפוש: מתן

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580513158מרכז קהילתי רהט - מתנ"ס רהט (ע"ר)רשומה
580107530מרכז קהילתי שפרעם - מתנ"ס (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580171643מרכז קהילתי-מתנ"ס - בית-אריהבהליכי מחיקה
580039790מרכז קהילתי-מתנ"ס מזכרת בתיהנמחקה
580122356מרכז תרבות נוער וספורט - מתנ"ס - מעלה אפריםבהליכי מחיקה
580005924מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) "מרחב"רשומה
580038792מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) אשדוד ה'רשומה
580216588מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) חבל יבנהרשומה
580043446מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) נוה ישראלנמחקה
580030831מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) קצריןרשומה
580049542מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) שדרותנמחקה
580240687מרכז תרבות נוער וספורט מתנ"ס מודיעיםנמחקה
580219293מרכז תרבות נוער וספורט, מתנ"ס שבלירשומה
580530541משעול התקוה - מתן עזרה לאוכלוסיות קצה (ע"ר)רשומה
580467983מתן - העמותה לאימוץ בין ארצי (ע"ר)רשומה
580335032מתן - לרווחה ומעורבות חברתית (ע"ר)נמחקה
580154730מתן - מפעל תורני לנועררשומה
580312817מתן - סיוע בצדקה ברמת הגולן (ע"ר)רשומה
580465078מתן - צוהר לעזרה הדדית (ע"ר)רשומה
580529709מתן בחסד (ע"ר)רשומה