חיפוש: מתל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580003341גמילות חסד של הנשים מתל-אביב ע"ש הרבנית דבורה אהרונסון ז"לנמחקה
580336287העמותה להצלת נירה הירשנברג מתל אביב (ע"ר)בהליכי מחיקה
580539112לשכת עלומים מס' 58 מתל אביב (ע"ר)רשומה
580346328מרכז תרבותי לנוער "מתל" (ע"ר)נמחקה
580118859עמותה לעזרת ורדה בן מיור מתל-אביבנמחקה
 1