חיפוש: משנת יוסף

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580347219חסדי מדרשיית משנת יוסף (ע"ר)רשומה
580340289משנת יוסף (ע"ר)רשומה
580551844קופה של צדקה משנת יוסף בארה"ק (ע"ר)רשומה
 1