חיפוש: משכנות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580379709משכנות שלמה (ע"ר)רשומה
580226710משכנות שמואל ע"ש האדמו"ר הרה"ג רבי שמואל אבי חצירא זצוק"לרשומה
580126043עמותה להקמת בית כנסת ספרדי בשכונת משכנות גנים פתח תקוהנמחקה
580480705עמותת בית הכנסת "אור הדרך" - משכנות זבולון נתניה (ע"ר)רשומה
580104040עמותת שכונת מרכז בעלי מלאכה - קהלת משכנות יעקב - בני ברקרשומה
580425106קהילת בני הישיבות, משכנות יעקב (ע"ר)רשומה
580404606קהילת משכנות אחיעזר (ע"ר)רשומה
580475846קופה של צדקה - משכנות יעקב (ע"ר)רשומה
580382810שלום אחיי - משכנות הרועים (ע"ר)רשומה
580179703תלמוד תורה דקהלת משכנות יעקב בני ברקרשומה
580223378תלפיות - משכנות תורה והוראה (ע"ר)רשומה