חיפוש: משכנות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580279081משכנות יעקב - משה רחמים - בית שאןרשומה
580509073משכנות יעקב (ע"ר)רשומה
580551554משכנות יעקב גבעת שאול - ירושלים (ע"ר)רשומה
580397966משכנות יעקוב נרגיס ז"ל (ע"ר)רשומה
580190585משכנות יצחקרשומה
580139814משכנות ישראל - רמת-אליהונמחקה
580030369משכנות ישראל ירושליםנמחקה
580311785משכנות ישראל, נווה שיקמה, ראשל"צ (ע"ר)רשומה
580307767משכנות ישרים, פ"ת (ע"ר)רשומה
580291557משכנות לאברהם (ע"ר)נמחקה
580196087משכנות נחום ומשהרשומה
580562684משכנות ניסים (ע"ר)רשומה
580394088משכנות נריה (ע"ר)רשומה
580568129משכנות סרוגים ברמה (ע"ר)רשומה
580277499משכנות עולם תשנ"ונמחקה
580537272משכנות קרית אליהו בחיפה (ע"ר)רשומה
580168904משכנות רווחהרשומה
580170553משכנות רפאל - מחקר והוצאת ספרי חכמי המערבנמחקה
580261238משכנות שלוםרשומה
580541084משכנות שלום ע"ש הצדיק ר' שלום אהרון לופס זדוק"ללה (ע"ר)בהליך רישום