חיפוש: משכנות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580299865מרכז תורני משכנות הרועים (ע"ר)רשומה
580105690משכנות אביר יעקב - נהריה, ע"ש הקדוש האלוקי רבינו יעקב אבוחצירא זצוק"לרשומה
580157295משכנות אחיםרשומה
580516276משכנות אש דוד (ע"ר)רשומה
580568236משכנות בני תורה (ע"ר)רשומה
580418259משכנות גבריאל (ע"ר)רשומה
580202174משכנות דודנמחקה
580562296משכנות הצעירים (ע"ר)רשומה
580141034משכנות הרועים - מרכז לתורה וחסד, רכסיםנמחקה
580534048משכנות הרועים - קרית עקרון (ע"ר)רשומה
580437705משכנות הרועים לבני עדת תימן ירושלים (ע"ר)רשומה
580427607משכנות הרועים קהל יראים (ע"ר)רשומה
580565133משכנות זבולון - חריש (ע"ר)רשומה
580202281משכנות חיים - גדרהנמחקה
580433464משכנות חיים ליצחק (ע"ר)רשומה
580183044משכנות חיפהנמחקה
580181154משכנות חצור הגליליתנמחקה
580198059משכנות ידידיה ע"ש הרב יצחק ידידיה ז"לנמחקה
580290500משכנות יהדות תימן (ע"ר)נמחקה
580477693משכנות יהודה - רמת בית שמש (ע"ר)רשומה