חיפוש: משכנות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580054336מרכז קהילתי "משכנות לאביר יעקב" ע"ש הרה"ק אדמו"ר רבי אברהם יעקב זצוק"ל מסדיגורהנמחקה
580054229אגודת משכנות ירושליםנמחקה
580398063אורחי כבוד - משכנות שלמה (ע"ר)רשומה
580352532בי"כ משכנות ישראל, רמלה (ע"ר)נמחקה
580093532בית הכנסת "בית אברהם" - שכונת משכנותנמחקה
580199859בית הכנסת המרכזי והמרכז התורני דקהלת משכנות יעקב - בני ברקרשומה
580031524בית הכנסת משכנות ישראל רמת גןרשומה
580125318בית הכנסת משכנות תפילהרשומה
580316446בית הכנסת משכנות, נתניה (ע"ר)רשומה
580002814בית כנסת "משכנות-ישראל בלודרשומה
580326445המרכז הרוחני כולל "משכנות תפארת משה" (ע"ר)בהליכי מחיקה
580386548ושכנתי בתוכם משכנות התורה (ע"ר)רשומה
580117372חניכי הישיבות משכנות הרמה - רמות ד', ירושליםרשומה
580296879ישיבת משכנות התורה - בתל אביב (ע"ר)נמחקה
580455327מאור שבת - משכנות יעקב, בית שמש (ע"ר)רשומה
580276715מוסדות התורה והחסד ובית כנסת, שכון משכנות, פרדס כץ (ע"ר)רשומה
580325066מוסדות משכנות התורה (ע"ר)רשומה
580254043מוסדות משכנות יוסףרשומה
580537546מוסדות משכנות יעקב בית וגן ירושלים (ע"ר)רשומה
580237113מרכז קהילתי "משכנות יעקב" ירושליםרשומה