חיפוש: משגב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580093482אגודת משגב בני-ברקנמחקה
580058170בית החולים הכללי משגב לדך ירושלים הוגשה בקשת פירוק לבית משפט ניתן צו פירוקניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580565331מועדון כדורגל סלאמה - משגב (ע"ר)רשומה
580315125מועדון שחמט אזורי משגב (ע"ר)בהליכי מחיקה
580319762מט"י לב הגליל - כרמיאל, משגב (ע"ר)רשומה
580291649מכללת משגב לחינוך וספורט (ע"ר)רשומה
580418598מרחבים - עמותה לוותיקי משגב (ע"ר)רשומה
580191708מרכז טיפוח יזמים - משגברשומה
580190809מרכז מוסיקה משגב MISGAV MUSIC CENTERנמחקה
580026177משגב - אגודה לחנוך ורווחהרשומה
580434082משגב - ייעוץ, סיוע והכוונה לבריאות הנפש (ע"ר)רשומה
580441350משגב האמהות - סמינר בית יעקב אופקים (ע"ר)רשומה
580051068משגב הגליל עמותה לקידום ההתישבות בגלילרשומה
580101228משגב יצחק - ע"ש יצחק בר-הדס ז"לנמחקה
580013746משגב ירושלים, מכון לחקר יהדות ספרד והמזרחרשומה
580493583משגב לאחים (ע"ר)רשומה
580413748משגב לי - מרכז לקידום הזקן וחיזוק הבית היהודי (ע"ר)נמחקה
580151140משגב לקשיש - עמותה לסיעוד, חסד ורווחה (ע"ר)רשומה
580536639משגב רמון (ע"ר)רשומה
580393189עמותה לחינוך משלים על יסודי משגב (ע"ר)פורקה מרצון