חיפוש: מרכז רוחני

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580053700"אשל אברהם" ע"ש הרב הגאון ר' אברהם אבוחצירא זצוק"ל בית כנסת מרכז רוחני ותרבותי ליוצאי מרוקו ברחובותרשומה
580294957"חסדי שמואל" - אשקלון, מרכז רוחני להפצת אור היהדות וקירוב לבבות ע"ש שמואל דניאלי ז"ל (ע"ר)רשומה
580382745בית מדרש "אור ושם" מרכז קהילתי רוחני אבן גבירול רחובות ע"ש מו"ר הרב אור שרגא יזדי זיע"א (ע"ר)רשומה
580130664מרכז רוחני - שובה ישראל בית מדרש כולל תלמוד תורה קרית עקרון ע"ש מו"ר המאור הרש"ש זצוק"ל זתע"ארשומה
580229938מרכז רוחני דתי ובית כנסת "תפארת שמעון" מיסודו של שמעון בן שמואל בצלאל ל-ק"ק יוצאי אפגניסטןניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580443232מרכז רוחני לקירוב לבבות וישיבה לחוזרים בתשובה ע"ש בית-אל ואוהל אברהם אבינו צפת (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580402816מרכז רוחני לתורה ולתפילה דחסידי "לוצק" תפארת יעקב חיים בנשיאות כ"ק האדמו"ר שליט"א (ע"ר)רשומה
580219848מרכז רוחני עולמי ליהדות תימן ובית כנסת הגדול על שם הגה"צ רבי שלום שבזי זצוק"ל (ע"ר)רשומה
580105930"בית - אל" - מרכז רוחני באשקלוןנמחקה
580379659"הכתר" - מרכז רוחני (ע"ר)נמחקה
580067577"יד לאסיר" מרכז רוחני לשיקוםרשומה
580091866"מרכז רוחני אריאל" ארץ-ישראל לעם ישראל עפ"י תורת ישראלנמחקה
580541571אגודת אחים מרכז רוחני נאות אשקלון (ע"ר)רשומה
580123115אגודת בית החסידים דגור - רמות, מרכז קהילתי רוחני וחינוכינמחקה
580422921אור לישראל - מרכז רוחני אפרידר אשקלון (ע"ר)רשומה
580362499אורות חיים - מרכז רוחני תרבותי למורשת יהדות קוקז (ע"ר)רשומה
580133171בחירה חופשית - מרכז יהודי רוחני לקרוב לבבותנמחקה
580504819בית הכנסת אל-עד, שכונת בוכמן, מודיעין - מרכז רוחני חברתי ותרבותי (ע"ר)רשומה
580135390בית הכנסת השלום מרכז קהילתי רוחני בנוה אשכולנמחקה
580459774בית כנסת מגן אברהם מרכז רוחני - אשדוד (ע"ר)רשומה