חיפוש: מרכז קהילתי תל שבע

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580286607מתנ"ס מרכז קהילתי תל-שבערשומה
 1