חיפוש: מרכז קהילתי גשר לתרבות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580017580מרכז קהילתי "גשר", אגודה לתרבות וחינוךרשומה
 1