חיפוש: מרכז+גריאטרי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580170926בית יצחק - מרכז גריאטרי בני ברק שע"י מוסדות ויזניץ בארה"קנמחקה
580096717גיל-עד מרכז גריאטרי ציבורי אזורי (ע"ר)רשומה
 1