חיפוש: מרחב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580436970ארגון מקצועי של מהנדסים מרחב דרום וירושלים בחברת החשמל (2005) (ע"ר)רשומה
580157543הועד המרחבי למען השוטר - מרחב שרוןנמחקה
580162196העמותה הציבורית למען השוטר מרחב השפלה העמותה נמחקהנמחקה
580400380העמותה ללקויי ראיה ועיוורים מרחב ההר והעמק (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580154268העמותה למען השוטר - מרחב העמקיםנמחקה
580555571זק"א מרחב חדרה איתור חילוץ הצלה וחסד של אמת (ע"ר)בהליך רישום
580458297כולנו באותו מרחב - לקידום החינוך התרבות והספורט (ע"ר)רשומה
580104289מט"ב - מרחב העמקים - עמותה לשרות מטפלות ביתנמחקה
580562775מקום - מרחב, קידום ומימוש (ע"ר)רשומה
580409639מרחב גוף ונפש (ע"ר)רשומה
580429256מרחב התנועה לעירוניות בישראל (ע"ר)רשומה
580279453מרחב מוגןרשומה
580023125מרחב מפעלי רווחה של חסידי בעלזארשומה
580441392מרחב תרבותי חלופי (ע"ר)רשומה
580005924מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) "מרחב"רשומה
580516458נטע - מרחב חינוכי קהילתי (ע"ר)רשומה
580389153נתיבי ההנדסאים והטכנאים בחברת החשמל מרחב הצפון (ע"ר)רשומה
580440634ספורט במקומות עבודה - הפועל מרחב אשדוד (ע"ר)רשומה
580504074ספורט הפועל במקומות עבודה - מרחב כנרת (ע"ר)רשומה
580563906עובדי חברת החשמל מרחב ירושלים (ע"ר)בהליך רישום