חיפוש: מצפה רמון

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580164630אגודת ספורט מצפה רמוןנמחקה
580455632אפיקים בנגב - העמותה לקידום מקצועות היהדות בפריפריה - מצפה רמון (ע"ר)רשומה
580547594בית הכנסת אחוות ישראל מצפה רמון (ע"ר)רשומה
580163996בית חב"ד מצפה רמון שע"י צעירי אגודת חב"דרשומה
580550044בית מדרש עץ חיים מצפה רמון ע"ש יצחק הוברמן הכהן (ע"ר)בהליך רישום
580375509בית ספר תורני סביבתי מצפה רמון (ע"ר)רשומה
580245710דוושנים מצפה-רמון מועדון רוכבי אופניםנמחקה
580203768מועדון לספורט מצפה-רמון והסביבה (ע"ר)רשומה
580153153מכון אור הנגב - מצפה רמוןנמחקה
580325173עמותת אמני מצפה רמון (ע"ר)רשומה
580513075עמותת תיירני מצפה רמון (ע"ר)רשומה
580524858קרן מצפה רמון החדשה (ע"ר)בהליך רישום
 1