חיפוש: מפעל חיים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580044659יד שפירא - מפעל ההנצחה לזכרו של השר חיים משה שפירא ז"לרשומה
580076313מפעל ישועות חייםנמחקה
 1