חיפוש: מענה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580381846"מענה" פורום למען קידום הדור הצעיר (ע"ר)נמחקה
580546216גיוונים - מענה לצרכי הקהילה (ע"ר)רשומה
580031854מוסדות וישיבה מענה שמחהרשומה
580469781מענה ומזור (ע"ר)רשומה
580409175מענה לחולה (ע"ר)רשומה
580562593מענה לנוער (ע"ר)רשומה
580214336מענה לשוןנמחקה
580236420מענה לתורה וחסדרשומה
580350825מענה נאות - פרוייקט הסיוע לקרבנות טרור (ע"ר)בהליכי מחיקה
580385490מענה רך ע"ש הרב רפאל כדיר צבאן זצוק"ל (ע"ר)רשומה
580301380עמותת מענה - להגנת זכויות חבר הקיבוץ (ע"ר)רשומה
 1