חיפוש: מעלה אדומים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580144756בית הכנסת חסדי חנניה - מעלה אדומים - תשב"ר תהילים וקרן גמ"ח לע"נ ר' חנניה בן חביבה ושמעון בוזגלו ז"לבהליכי מחיקה
580243210העמותה לבחירת בני כשריאל לראשות עירית מעלה אדומים - סיעת כחול לבן סיעה עצמאית בתמיכת הליכוד, העבודה ובלתי מפלגתייםנמחקה
580072023אגודת עתיד"ה מעלה אדומיםנמחקה
580488567אהל אברהם - מעלה אדומים (ע"ר)רשומה
580190627אולפנה תורנית לבנות - מעלה אדומיםנמחקה
580444305אור השישה - מעלה אדומים (ע"ר)רשומה
580553774אור זרוע מעלה אדומים (ע"ר)בהליך רישום
580301075אור זרוע מעלה אדומים (ע"ר)נמחקה
580224459אחוד בתי הכנסת הספרדיים נוסח ירושלים מעלה אדומיםנמחקה
580119576ביהכנ"ס הספרדי עלי עשור ועלי נבל - מעלה אדומיםרשומה
580294973בית הכנסת "צמח השדה" רח' הדקל מעלה אדומים נוסח ספרדי (צפון אפריקה) (ע"ר)נמחקה
580507820בית הכנסת המרכזי ליוצאי עדת מרוקו מעלה אדומים (ע"ר)רשומה
580059095בית הכנסת המרכזי מעלה אדומים העמותה נמחקהנמחקה
580130532בית הכנסת הספרדי - ישמח משה - מצפה נבו מעלה אדומיםרשומה
580547198בית הכנסת ובית מדרש נופי הסלע - מעלה אדומים (ע"ר)בהליכי רישום
580229011בית הכנסת מצפה מגדים,מעלה אדומים נוסח ירושליםהחייאה
580492940בית הכנסת תפארת תימן - מעלה אדומים (ע"ר)רשומה
580112647בית חב"ד - מעלה אדומיםרשומה
580536928בית כנסת ובית מדרש אהבת ישראל - מעלה אדומים (ע"ר)רשומה
580439818בית כנסת ובית מדרש קהל חסידים מעלה אדומים (ע"ר)רשומה