חיפוש: מעיין

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580343168מעיין של חסד ע"ש אלברט ואליס נקש ז"ל ונינם רפאל בנימין קרייף ז"ל (ע"ר)רשומה
580065555"מעיין" מוסד חינוכי אזורינמחקה
580428597בית כנסת "מעיין ישראל" כפר סבא (ע"ר)רשומה
580151959בית כנסת מעיין השלום מושב נחלהנמחקה
580433415בית מדרש מעיין מזל (ע"ר)רשומה
580151298גמ"ח מעיין חיים ע"ש ר' חיים פנירי ז"ל ירושליםנמחקה
580275147העמותה להנצחת זכרה של מעיין לוי ז"לנמחקה
580414670חוג ידידי מוסדות מעיין החינוך התורני בא"י (ע"ר)רשומה
580560704חינוך מעיין (ע"ר)רשומה
580416519ינבוע אלמחבה (מעיין האהבה) (ע"ר)רשומה
580110484ישיבה וכולל מעיין דודנמחקה
580151181ישיבת מעיין הדעתנמחקה
580266591ישיבת מעיין החכמה הר נוףבהליכי מחיקה
580507457מדרשה לבנות מכון מעיין (ע"ר)רשומה
580065845מדרשה עברית נוסעת "מעיין"נמחקה
580162238מוסדות מעיין גנים ירושלים (ע"ר)רשומה
580265379מוסדות מעיין התורה נהריה ע"ש הרה"ג רבי חיים פינטו זיע"אבהליכי מחיקה
580382885מכון מעיין (ע"ר)רשומה
580446326מעיין - כתב עת לשירה, תרבות, רעיונות וחברה (ע"ר)רשומה
580300671מעיין אברהם (ע"ר)רשומה