חיפוש: מסילות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580030344יד לנופלים קיבוץ מסילותרשומה
580382414מכון "מסילות" אשדוד (ע"ר)רשומה
580021269מסילות - אגודה להסברת הציונות הדתיתנמחקה
580269363מסילות - אומנות בפעולהרשומה
580463149מסילות - מרכז חינוכי, ירושלים (ע"ר)רשומה
580522985מסילות אברהם (ע"ר)רשומה
580361731מסילות אל האמונה בעיר גנים (ע"ר)רשומה
580134864מסילות אמונהנמחקה
580425262מסילות בית יעקב (ע"ר)רשומה
580432375מסילות בלבבם (ע"ר)רשומה
580450591מסילות בנות חן ירושלים - לקירוב רחוקים (ע"ר)רשומה
580359867מסילות הבש"ם (ע"ר)רשומה
580491579מסילות החיים (ע"ר)רשומה
580297752מסילות הצדיקים (ע"ר)רשומה
580205664מסילות התורהרשומה
580369247מסילות התורה בארץ הקודש (ע"ר)רשומה
580233484מסילות חייםנמחקה
580482057מסילות חסד ירושלים בארה"ק (ע"ר)רשומה
580470631מסילות יעקב - עמותה לחינוך וחסד (ע"ר)רשומה
580519189מסילות לנוער (ע"ר)רשומה