חיפוש: מניין הצעירים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580272375בית הכנסת "מניין הצעירים" בני-אפריםנמחקה
580434520בית הכנסת ממזרח וממערב, מניין הצעירים, פסגת זאב (ע"ר)רשומה
 1