חיפוש: מלגות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580523413קרן מתן מלגות ותמיכה לתלמידי חכמים ציוניים (ע"ר)רשומה
580006906שלמה - קרן מלגות ע"ש שלמה ביבי ז"לנמחקה