חיפוש: מלגות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580542223קרן מלגות מיסודו של ארגון הקבלניםבהליך רישום
580053726קרן מלגות מיסודו של ארגון הקבלנים והבונים סניף ראשון לציוןרשומה
580054658קרן מלגות ע"ש אילן אהרונוביץ ז"לרשומה
580187300קרן מלגות ע"ש אלכסנדר קינן ז"לנמחקה
580292803קרן מלגות ע"ש אריה בלום ז"לנמחקה
580085173קרן מלגות ע"ש דוד שיפמן ז"לנמחקה
580013498קרן מלגות ע"ש טובה ואליהו מרגליתרשומה
580395663קרן מלגות ע"ש משפחת קורט וסילבה פרנקה (ע"ר)רשומה
580022606קרן מלגות ע"ש סרן בן ארצי גבריאל ז"לנמחקה
580016400קרן מלגות ע"ש קטה יעקב ז"לנמחקה
580042547קרן מלגות ע"ש ר צבי גולדברג ז"לנמחקה
580552925קרן מלגות ע"ש רחל ואברהם ורשבר ושמואל גרושקה (ע"ר)בהליך רישום
580293330קרן מלגות ע"ש רחל חזות ז"ל (ע"ר)נמחקה
580006377קרן מלגות ע"ש שלומית מלמד ז"לרשומה
580001204קרן מלגות על שם שם יגאל אטינגר ז"ל בנם של בלומה ומנחם אטינגררשומה
580241842קרן מלגות ר"ג על יד ארגון הקבלנים והבונים סניף רמת גןנמחקה
580002491קרן מלגות של בני ברית לשכת "שער ציון"נמחקה
580174985קרן מלגות של מועדון רוטרי - חיפה-מוריהנמחקה
580261493קרן מלגות של קרית החינוך בעמק חפרבהליכי פירוק מרצון
580460632קרן מלגות שליד הרשות לפיתוח הנגב (ע"ר)רשומה