חיפוש: מלגות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580025583קרן מלגות וסיוע ללמודים גבוהים על שם המנוח ד"ר והבה נעים שאהין ממעיליהרשומה
580054633קרן מלגות ופרסום ע"ש הקדוש דב אטינגר הי"דנמחקה
580021863קרן מלגות ופרסים ע"ש עדה ויעקב סגלנמחקה
580015451קרן מלגות י-ם התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראלרשומה
580461275קרן מלגות ל''אילת'' (ע"ר)רשומה
580248995קרן מלגות לבני תורה בראשון לציון ע"ש ר' יוסף ומלכה הובררשומה
580005411קרן מלגות להנצחת זכרו של פרופ י.כוזרי ז"לנמחקה
580125987קרן מלגות להשכלה גבוהה ע"ש אסתר ויששכר חיימוביץנמחקה
580391399קרן מלגות להשכלה מיסודו של ארגון הקבלנים והבונים פתח-תקוה (ע"ר)רשומה
580075869קרן מלגות לזכרו של דני פטמן ז"ל על יד מועדון הרוטרי באר שבענמחקה
580053031קרן מלגות לזכרו של יהודה בן דוד ז"לפורקה מרצון
580009322קרן מלגות ליד מועדון רוטרי ראשון לציוןנמחקה
580004216קרן מלגות ליתומי נפגעי עבודה בישראלנמחקה
580385649קרן מלגות ללימודים ומחקר בענף הבניה ובקהילה (ע"ר)רשומה
580504827קרן מלגות לעזרת הזולת (ע"ר)רשומה
580058295קרן מלגות לרופאים וטרינריים למחלות עופות ע"ש ד"ר כהנא ז"לרשומה
580059350קרן מלגות לתלמידים עולים ע"ש יוסף וינר ז"לנמחקה
580014926קרן מלגות מאור לאורנמחקה
580537355קרן מלגות מייסודו של ארגון הקבלנים והבונים מחוז השרון והשומרון (ע"ר)רשומה
580566065קרן מלגות מייסודו של ארגון הקבלנים והבונים רחובות והסביבה (ע"ר)רשומה