חיפוש: מלגות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580014579קרן מלגות ע"ש מר וגב' א. שוגרמן, מר וגבי א. סדובסקי, לזכר קהילות ברנוביץ וקוברין שניספו בשואהנמחקה
580165611קרן להנצחה ולהענקת מלגות ע"ש בטי גולדשטיין ז"ל ליד ביה"ס אורט יד גיורא הרצליהנמחקה
580022713קרן מלגות מיסודם של אגודת נאמני בית חיים אברהם, לשכת בני ברית "שער עליה" (יהודים יוצאי הבלקן)רשומה
580489003קרן מלגות ע"ש משפחת רוביק מדרום אפריקה ליד לשכת "ירושלים" מס' 84 של הבונים החופשים בישראל (ע"ר)רשומה
580086288קרן מלגות ע"ש רבקה מלמד ז"ל ויוסף מלמד יבל"א על יד בית כנסת עץ-חיים בקרית ביאליקנמחקה
580142297קרן מלגות על שם שפרה קומרוב ז"ל ורפאל פלדהון ז"ל - מיסודם של אסיה ואבנר קומרוב ז"ל.רשומה
580444032אחים למען אחים - קרן מלגות לימודים למען החיילים המשוחררים במגזר הלא יהודי (ע"ר)רשומה
580505519אל-זאהיר - הענקת מלגות ומענקי מחקר לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה (ע"ר)רשומה
580566420גבי כהן מלגות להשכלה גבוהה (ע"ר)רשומה
580123651הקרן ע"ש ח"כ יצחק זיגר ז"ל - קרן מלגות בתיירותנמחקה
580117463התאחדות בעלי מלאכה י-ם - קרן מלגות להנצחת השלושהנמחקה
580035277עמותת קרן מלגות לנכי צה"ל על שם מלי אלחנני (ע"ר)רשומה
580193027קרן מלגות - מלוות על שם צופיה וברוך לויןנמחקה
580193597קרן מלגות "גבורת ציון" להנצחת חללי הפלוגה הדתית בת"ארשומה
580012771קרן מלגות אוסקר שווארץנמחקה
580542504קרן מלגות ארגון הקבלנים והבוניםבהליך רישום
580019818קרן מלגות והלוואות לסטודנטים ערביים בארץ - ירושליםנמחקה
580271278קרן מלגות והנחות לסטודנטים וחיילים תושבי אילתנמחקה
580044436קרן מלגות ומענקים ע"ש רבקה וישראל גריניץרשומה
580346518קרן מלגות וסיוע ללמודים גבוהים ע"ש המנוח חמיס ויסאם ז"ל (ע"ר)רשומה