חיפוש: מכון בית יעקב למורות ירושלים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580103455אגודת ידידים למען מכון בית-יעקב למורות ירושליםנמחקה
 1